Meny Stäng

Fastighetsbolag med stort engagemang

Nordfeldt är fastighetsbolaget som kopplar samman stor erfarenhet med höga ambitioner. Vi utvecklar, förvaltar och äger hyresfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö – alltid långsiktigt och förankrat genom gedigen branschkunskap. Vi bygger med stor variation för alla åldrar och typer av hushåll, och vår drivkraft är att det ska vara bekvämt, trivsamt, enkelt och miljövänligt att bo och leva i våra bostäder.

Hållbart boende

Vi eftersträvar att alltid bygga nära kollektivtrafik och lokal service. Hos oss bor du i en nybyggd och omsorgsfullt utformad lägenhet i ett energisnålt, miljövänligt hus. Här kan du utnyttja solenergi, odla på den egna gården, umgås med vänner kring grillen eller serva cykeln i husets cykelverkstad.

Nära lokal service och kollektivtrafik

Våra hus är miljövänliga på riktigt, med solcellsanläggningar på taken och en låg energiförbrukning. Vi har ett högt fokus avseende gång- och cykeltrafik och jobbar i alla våra projekt med bilpoolslösningar. Finns möjligheten till integration av förskolor, trygghetsboende eller andra former av specialboenden ser vi det som en möjlighet att härigenom stärka rollen som samhällsbyggare och bidraga till en ökad social hållbarhet. Vi vill helt enkelt underlätta enkla miljöval i vardagen.

Liv ute och inne

Miljön runt huset är av stor betydelse för hur vi trivs. Därför är våra gårdar tillgängliga för alla, med inbjudande solplatser dagtid och bra belysning som höjer tryggheten och trivseln mörka kvällar. Här träffar du grannarna  vid den gemensamma grillplatsen, vid odlingslådorna eller vid lek för barnen.

Nya utmaningar

På Nordfeldt är vi utvecklingsdrivna. Vi tävlar gärna och vill kunna erbjuda nya boendeformer anpassade för olika hushållstyper. Vår ambition är att bygga för alla grupper i samhället, vilket innebär barnfamiljer, ungdomsbostäder, trygghetsboende för äldre och gruppbostäder. Därigenom tror vi oss bidra till ökad gemenskap, tillit, trivsel och trygghet. Inom de kommande tre åren ska vi på Nordfeldt bygga upp ett eget fastighetsbestånd i Stockholm, Göteborg och Malmö på omkring 600 hyreslägenheter, och dessutom ha ytterligare några projekt under planering.

För att underlätta våra boendes miljöval i vardagen eftersträvar vi att bygga nära lokal service och  god kollektivtrafik. Har du kanske själv idéer om plats för nya projekt? Eller delar vår syn på stadsbyggandets utmaningar? Du är välkommen att höra av dig. Vi samarbetar gärna och vi behöver bli ytterligare några medarbetare på vår resa.

Bilden visar förslaget med vilket Nordfeldt deltog i en trähustävling i Göteborg, där vi hamnade som god tvåa. Några månader senare vann vi bland annat detta förslag i tankarna markanvisningar i både Stockholm och Malmö.

Moderna lägenheter anpassade efter dagens behov

I olika epokers bostadsbyggande har funnits olika förebilder till vad som skapar boendetrivsel. Genomtänkta planlösningar, lägenheter med bra dagsljus, rumssamband och utblickar. Att till detta addera kloka materialval och omtanke om detaljer tycker vi är viktigt.

Vad händer på Nordfeldt..?

Fastighetsbolaget Nordfeldt söker sin nya VD

Nu söker vi en ny VD till den fortsatta uppbyggnaden av ett välfungerande och framgångsrikt fastighetsbolag. VD förväntas ha en djup förståelse för svensk bostads- och fastighetsmarknad för att kunna identifiera och förverkliga Nordfeldts möjligheter att expandera inom utvalda regioner.
Vi söker en person som med stort engagemang och driv fortsätter att bygga upp ett välfungerande och framgångsrikt fastighetsbolag. Det är viktigt att kunna visa på att framgångsrikt ha drivit affärer och åstadkommit resultat, särskilt meriterande inom utveckling av hyresbostäder. Vi sätter stort värde i att du har gedigen ekonomisk- och finansiell kompetens inom fastighetssektorn.

Nordfeldts och Bantorget Hyresbostäder ingår samarbete

Bantorget Hyresbostäder AB och Gunnar Nordfeldts AB har bildat det gemensamt ägda bolaget Nordlo AB för uppförandet av ca 300 hyreslägenheter i Stockholm och Göteborg.…

 NORDFELDT

ALLTID ENERGISNÅLA, MILJÖSMARTA HUS