Meny Stäng

 

“Vi utvecklar bara det vi själva tror på”

 

“Vi utvecklar bara det vi själva tror på”

Ett miljövänligt och energismart val

Våra hus är miljövänliga på riktigt, med solcellsanläggning på taket och låg energiförbrukning. De byggs med genomtänkta materialval, resurssnåla lösningar och trygg och beprövad teknik. Välisolerade väggar, återvinning av värme ur ventilationsluften och lokal grön energi är en självklarhet. Våra boende kan enkelt göra miljöriktiga val i vardagen. Ambition är också att alltid placera våra hus nära kollektivtrafikens hållplatser och i anslutning till bilpoolslösning. Som ett led i vårt sociala engagemang inom hållbarhet eftersträvar vi om möjligt att i projekten integrera förskolor, trygghetsboende, ungdomsbostäder och olika former av LSS-boende.

En digital skärm i trapphuset visar när huset producerat egen el efter en solig dag – läge att sätta igång en tvättmaskin.

Vi bygger hus för människor i alla generationer – för trygghet och gemenskap

Cykelrum med egen verkstad gör det enkelt att välja cykeln istället för bilen. Du kan alltid vara redo att rulla iväg.

Livet ute och inne

Miljön runt huset är viktig för hur vi trivs. Våra gårdar är tillgängliga för alla, med inbjudande solplatser och bra belysning som höjer tryggheten och trivseln mörka kvällar. Här träffar du grannar vid gemensamma grillar, odlingslådor och lek för barnen.

Där vi trivs vill vi kunna bo kvar länge, även när livet förändras. Därför bygger vi hus med lägenheter i olika storlekar – fler rum för barnfamiljer, små och yteffektiva lägenheter för unga och ensamstående äldre. Vi samarbetar med andra byggare för att det ska finnas flera olika boendeformer i samma kvarter, och med kommunen för att det ska finnas förskolor, trygghetsbostäder och boenden med särskild service.

Förmedling av hyreslägenheter

Nordfeldt hanterar i dagsläget ingen egen bostadskö utan våra lägenheter förmedlas i respektive regions ordinarie förmedlingstjänster.

Stockholm

Göteborg

Till HomeQ

Malmö

Moderna lägenheter anpassade efter dagens behov

I olika epokers bostadsbyggande har funnits olika förebilder till vad som skapar boendetrivsel. Genomtänkta planlösningar, lägenheter med bra dagsljus, rumssamband och utblickar. Att till detta addera kloka materialval och omtanke om detaljer tycker vi är viktigt.