Meny Stäng

FLATÅS ALLÉER I GÖTEBORG

Hyresrätter för många

I Flatås Göteborg startar i november 2018 uppförandet av ett nytt projekt som vi hoppas skall skapa broar, trygghet och trivsel. I två bostadshus med totalt 194 lgh, gemensam träffpunktslokal, takterrass, trygghetsboende och en integrerad förskola tror vi oss nå många målgrupper i samhället.

Hållbart boende

I projektet förenas social hållbarhet med ekologisk. Med spårvagnshållplats inom 100 m och en satsning på olika mobilitetsinsatser vill vi underlätta de boendes ekologiska miljöval i vardagen. Skyddad cykelparkering, cykelpool med specialcyklar, cykelgarderober och cykelverkstad finns i huset. Värmen i husen kommer från förnyelsebara energikällor och genom en solcellsanläggning på taket tar vi hand om den övervägande delen av fastighetselen. Energilösningarna motsvarar klassificeringen för passivhus.

 

Vårt projekt vid Nymilsgatan ingår i Göteborgs jubileumssatsning BoStad2021 med sikte på att till 2021 färdigställa 7000 bostäder utöver tidigare planeradE. Detaljplan och bygglov är klara. Projektet byggstartade i nov 2018.

Hyresrätten har en bred uppgift på dagens bostadsmarknad och efterfrågas av många olika hushåll. Här finns ungdomsbostäder för de som söker sin första bostad, trygghetsbostäder för äldre, bostäder för barnfamiljer intill förskola och skola liksom bostäder för personer med behov av särskilt stöd. Granne med bostäderna ligger en F6-skola, ett fritidshem och en aktivitetspark.

Projektstatus


Projektfakta


Område: Flatås, Göteborg
Avstånd till kollektivtrafik: 100 m till spårvagn
Antal lägenheter: 194 st
Solceller: Ja
Status: Pågående produktion
Första inflyttning: Hösten 2020
Arkitekt: Arkitektbyrån Design samt 02 Landskap


Bygget steg för steg…

2018-11-19 Spontning

2018-11-27 Schaktarbeten

2018-12-15 Bergsförankring

2018-12-17 Schaktning

2019-01-11 Berlinerspont

2019-03-28 Gjuter platta på hus 1

2019-02-18 Pålning

2019-02-22 Pålning

Femte våningen nu på plats i Göteborgsprojektet Flatås!

Monteringen av betongstommen i Flatås har pågått under hela sommaren, och man är nu uppe på våningen fem i den första huskroppen. Samtidigt pågår arbetet…