Meny Stäng

Nordfeldt är en ny men erfaren aktör

Vårt perspektiv är uthålligt och långsiktigt

Vi tänker stort. Vi bygger bostäder men ser oss själva helst som stadsbyggare. Våra projekt styrs av en bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, och därtill olika typer av hushåll. Att verka inom projekt som håller samman staden och bidrar till att göra den tillgänglig, trygg och levande är för oss en självklarhet. De hus vi bygger ska svara upp mot dagens behov men även vara förberedda att klara framtidens allt högre krav.

Inom de kommande tre åren ska vi på Nordfeldt bygga upp ett eget fastighetsbestånd på omkring 600 hyreslägenheter i Göteborg, Malmö och Stockholm och ha ytterligare några projekt under arbete.

”Tillsammans har vi många års erfarenhet av bostadsutveckling, stadsplanering, projektering, byggproduktion och förvaltning. Vårt perspektiv är uthålligt och långsiktigt.”

Företagets grundare Gunnar Nordfeldt utvecklade redan på åttiotalet soluppvärmda lågenergihus i Göteborg. Engagemanget för miljöanpassat bostadsbyggande fortsatte han senare som VD för ByggVesta med fokus på resurssnåla och hållbara lösningar, baserad på trygg och beprövad teknik. Idag används denna teknik på ett innovativt sätt i kombination med solceller och geotermisk energi för att med låg miljöbelastning bygga bostäder med höga komfortkrav för en ekologisk hållbar vardag. Under 2015 inledde vi en ny era när Nordfeldts första projekt startade i Malmö och Göteborg.

Gunnar Nordfeldt

Grundare/VD

Hasse Johansson

Partner/Projektutveckling

Rolf Martinsson

Byggchef

Michael Schwieler

Vice VD

Vi är Nordfeldt idag

Gunnar Nordfeldt är arkitekt och har i mer än 35 år varit engagerad i bostadsbyggandets miljö- och klimatfrågor. Inom ByggVesta har han varit drivande i att uppföra över 2 000 energisnåla hyresrätter.

– Med blicken framåt söker vi nya lösningar. Bra resultat bygger på nära samarbete i alla led. Bostadsbyggandet måste öka. Vi är väl förberedda att bygga fler och större projekt.

Hasse Johansson är arkitekt och har länge arbetat med stadsutvecklingsfrågor, bl.a. som stadsbyggnadschef i Borås och som ansvarig för ett antal nationella bostadsutställningar i Borås, Stockholm och Göteborg.

– Vi ska bygga hyresbostäder för många grupper på bostadsmarknaden. Att se möjligheterna och lotsa fram nya projekt i planering och genomförande är min utmaning.

Rolf Martinsson kommer senast från en roll som projektchef hos Peab. Med en genuin kompetens från entreprenadsidan och från bostadsutveckling lotsar han idéer och ambitioner till ett genomförande.

Efter över trettio år i byggbranschen har jag lärt mig att grunden till ett lyckat projekt är de förutsättningar som läggs fast före och under projekteringen. Man kan tänka och göra rätt från början.

Michael Schwieler, civilingenjör från KTH, har under i stort sett hela sin yrkeskarriär jobbat med bostäder med stor erfarenhet från såväl entreprenörsledet som från beställarsidan, senast som regionchef hos Peab i Stockholm.

– Jag drivs av möjligheten att påverka. Att kostnadseffektivt bygga smarta hyresrätter och ge fler möjlighet till ett bra boende ser jag som en stor men fullt genomförbar utmaning.

Vill du bli en av oss?

Vi utvecklar fler projekt och kommer att förstärka vår organisation.
Har du ett intresse av att delta i våra kommande utmaningar är du välkommen att kontakta Michael.