Meny Stäng

Nordfeldt är en ny men erfaren aktör

Vårt perspektiv är uthålligt och långsiktigt

Vi tänker stort. Vi bygger bostäder men ser oss själva helst som stadsbyggare. Våra projekt styrs av en bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, och därtill olika typer av hushåll. Att verka inom projekt som håller samman staden och bidrar till att göra den tillgänglig, trygg och levande är för oss en självklarhet. De hus vi bygger ska svara upp mot dagens behov men även vara förberedda att klara framtidens allt högre krav.

Inom de kommande tre åren ska vi på Nordfeldt bygga upp ett eget fastighetsbestånd på omkring 600 hyreslägenheter i Göteborg, Malmö och Stockholm och ha ytterligare några projekt under arbete.

”Tillsammans har vi många års erfarenhet av bostadsutveckling, stadsplanering, projektering, byggproduktion och förvaltning. Vårt perspektiv är uthålligt och långsiktigt.”

Företagets grundare Gunnar Nordfeldt utvecklade redan på åttiotalet soluppvärmda lågenergihus i Göteborg. Engagemanget för miljöanpassat bostadsbyggande fortsatte han senare som VD för ByggVesta med fokus på resurssnåla och hållbara lösningar, baserad på trygg och beprövad teknik. Idag används denna teknik på ett innovativt sätt i kombination med solceller och geotermisk energi för att med låg miljöbelastning bygga bostäder med höga komfortkrav för en ekologisk hållbar vardag. Under 2015 inledde vi en ny era när Nordfeldts första projekt startade i Malmö och Göteborg.